Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Σπυρίδων Συμεωνίδης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. E. Kamateri, T. Tsikrika, S. Symeonidis, S. Vrochidis, W. Minker, I. Kompatsiaris, "A test collection for passage retrieval evaluation from health-related resources in Spanish", 41st European Conference on Information Retrieval (ECIR 2019), 14-18 April 2019, Cologne, Germany
  2. T. Tsikrika, S. Symeonidis, I. Gialampoukidis, A. Satsiou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Recommendation System Based on Density-Based Clustering", (13 March 2018) In: Diplaris S., Satsiou A., Følstad A., Vafopoulos M., Vilarinho T. (eds) Internet Science. INSCI 2017 International Workshops, IFIN, DATA ECONOMY, DSI, and CONVERSATIONS, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science, vol 10750. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-319-77547-0_5
  3. T. Mavropoulos, D. Liparas, S. Symeonidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Approach for Biomedical Relation Extraction Using Finite State Automata and Random Forest-Weighted Fusion", Proceedings of the 18th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing 2017), April 17-23, 2017, Budapest, Hungary
  4. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, T. Mironidis, V. Kaltsa, A. Ioannidou, S. Symeonidis, K. Avgerinakis, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2016", Proc. TRECVID 2016 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2016.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: