Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

SHREC’19 Protein Shape Retrieval Contest

This track aimed at retrieving protein evolutionary classification based on their surfaces meshes only. Given that proteins are dynamic, non-rigid objects and that evolution tends to conserve patterns related to their activity and function, this track offers a challenging issue using biologically relevant molecules. We evaluated the performance of 5 different algorithms and analysed their ability, over a dataset of 5,298 objects, to retrieve various conformations of identical proteins and various conformations of ortholog proteins (proteins from different organisms and showing the same activity).

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: