Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Νικόλαος Γκαλελής - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Mixture subclass discriminant analysis link to restricted Gaussian model and other generalizations", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 24, no. 1, pp. 8-21, January 2013
 2. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Linear subclass support vector machines", IEEE Signal Processing Letters, vol. 19, no. 9, pp. 575-578, September 2012.
 3. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Mixture subclass discriminant analysis", IEEE Signal Processing Letters, vol. 18, no. 5, pp. 319-322, May 2011
 4. N. Gkalelis, A. Tefas, I. Pitas, "Combining fuzzy vector quantization with linear discriminant analysis for continuous human movement recognition", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 18, no. 11, pp. 1511–1521, Nov. 2008.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. N. Gkalelis, V. Mezaris, "Subclass deep neural networks: re-enabling neglected classes in deep network training for multimedia classification", Proc. 26th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2020), Daejeon, Korea, Jan. 2020.
 2. N. Gkalelis, V. Mezaris, "Incremental accelerated kernel discriminant analysis", Proc. ACM Multimedia 2017, Mountain View, CA, USA, October 2017.
 3. S. Arestis-Chartampilas, N. Gkalelis, V. Mezaris, "AKSDA-MSVM: a GPU-accelerated multiclass learning framework for multimedia", Proc. ACM Multimedia 2016, Amsterdam, The Netherlands, Oct. 2016.
 4. F. Markatopoulou, A. Ioannidou, C. Tzelepis, T. Mironidis, D. Galanopoulos, S. Arestis-Chartampilas, N. Pittaras, K. Avgerinakis, N. Gkalelis, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2015", Proc. TRECVID 2015 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2015.
 5. S. Arestis-Chartampilas, N. Gkalelis, V. Mezaris, "GPU accelerated generalised subclass discriminant analysis for event and concept detection in video", Proc. ACM Multimedia 2015, Brisbane, Australia, Oct. 2015.
 6. N. Gkalelis, F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Avgerinakis, N. Pittaras, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2014", Proc. TRECVID 2014 Workshop, Orlando, FL, USA, November 2014.
 7. N. Gkalelis, V. Mezaris, "Video event detection using generalized subclass discriminant analysis and linear support vector machines", Proc. ACM Int. Conf. on Multimedia Retrieval (ICMR), Glasgow, UK, March-April 2014.
 8. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, C. Tzelepis, K. Avgerinakis, N. Gkalelis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2013", Proc. TRECVID 2013 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, November 2013.
 9. C. Tzelepis, N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Improving event detection using related videos and Relevance Degree Support Vector Machines", Proc. ACM Multimedia 2013 (MM’13), Barcelona, Spain, October 2013.
 10. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Video event recounting using mixture subclass discriminant analysis", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Melbourne, Australia, September 2013.
 11. N. Gkalelis, V. Mezaris, M. Dimopoulos, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Video event detection using a subclass recoding error-correcting output codes framework", Proc. IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, CA, USA, July 2013.
 12. A. Moumtzidou, N. Gkalelis, P. Sidiropoulos, M. Dimopoulos, S. Nikolopoulos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2012", Proc. TRECVID 2012 Workshop, November 2012, Gaithersburg, MD, USA.
 13. A Moumtzidou, P. Sidiropoulos, S. Vrochidis, N. Gkalelis, S. Nikolopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2011", Proc. TRECVID 2011 Workshop, December 2011, Gaithersburg, MD, USA.
 14. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "High-level event detection in video exploiting discriminant concepts", Proc. 9th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2011), Madrid, Spain, June 2011
 15. I. Tsampoulatidis, N. Gkalelis, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "High-level Event Detection System Based on Discriminant Visual Concepts", Proc. ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2011), Trento, Italy, April 2011
 16. A. Moumtzidou, A. Dimou, N. Gkalelis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2010", Proc. TRECVID 2010 Workshop, November 2010, Gaithersburg, MD, USA.
 17. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Automatic event-based indexing of multimedia content using a joint content-event model", Proc. ACM Multimedia 2010, Events in MultiMedia Workshop (EiMM10), Firenze, Italy, October 2010
 18. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "A joint content-event model for event-centric multimedia indexing", Proc. Fourth IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC2010), Pittsburgh, PA, USA, September 2010
 19. N. Gkalelis, H. Kim, A. Hilton, N. Nikolaidis, I. Pitas, "The i3DPost multi-view and 3D human action/interaction database", 6th Conference on Visual Media Production (CVMP 2009)
 20. N. Gkalelis, A. Tefas, I. Pitas, "Human identification from human movements", IEEE International Conference on Image Processing 2009 (ICIP 09), Cairo, Egypt, 7-11 November 2009.
 21. N. Gkalelis, A. Tefas, I. Pitas, "Fusion of movement specific human identification experts", Joint COST 2101 & COST 2102 International Conference on Biometric ID Management and Multimodal Communication (BioID_MultiComm '09), Madrid, Spain, September 2009.
 22. N. Gkalelis, N. Nikolaidis, I. Pitas, "View indepedent human movement recognition from multi-view video exploiting a circular invariant posture representation", IEEE International Conference on Multimedia and Expo 2009 (ICME 2009), New York, N.Y., 28 June-3 July, 2009.
 23. N. Gkalelis, T. Tefas, I. Pitas, "Sparse human movement representation and recognition ", 2008 International Workshop on Multimedia Signal Processing MMSP 2008, Cairns, Australia, October 8-10, 2008
 24. N. Gkalelis, A. Tefas, I. Pitas, "Human Movement Re ognition Using Fuzzy Clustering And Discriminant Analysis" European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2008), August 25-29 2008, Lausanne, Switzerland

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. N. Gkalelis, V. Mezaris, M. Dimopoulos, I. Kompatsiaris, "Video Event Understanding", Encyclopedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2014, to appear.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: