Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Μάνος Σχοινάς - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. M. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "MGraph: multimodal event summarization in social media using topic models and graph-based ranking", International Journal of Multimedia Information Retrieval, 5(1), 51-69, 2016.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. M. Vogiatzi, Ch. Keratidis, M. Schinas, S. Diplaris, S. Yümlü, P. Forbes, S. Papadopoulos, P. Syropoulou, L. Apostolidis, I. Kompatsiaris, M. Symeonidou, "The STEP Project: Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues", In: Kompatsiaris I. et al. (eds) Internet Science. INSCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10673, pp 148-156, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70284-1_12
  2. M. Schinas, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Multimodal Graph-based Event Detection and Summarization in Social Media Streams", In Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Multimedia Conference (pp. 189-192). ACM.
  3. M. Schinas, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Multimodal Event Detection and Summarization in Large Scale Image Collections", Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), Shanghai, China, June 23-26, 2015.
  4. M. Riga, G. Petkos, S. Papadopoulos, M. Schinas, I. Kompatsiaris, "CERTH @ MediaEval 2014 Social Event Detection Task", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.

Κεφάλαια Βιβλίων

  1. M. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Event Detection and Retrieval on Social Media", 2018, arXiv preprint arXiv:1807.03675. (accepted in book “Social Media Analytics: Advances and Applications” to be published by CRC Press)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: