Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Space Wars: An AugmentedVR Game

Over the past couple of years, Virtual and Augmented Reality have been at the forefront of the Mixed Reality development scene, whereas Augmented Virtuality has significantly lacked behind. Widespread adoption however requires efficient low-cost platforms and minimalistic interference design. In this work we present Space Wars, an end-to-end proof of concept for an elegant and rapid-deployment Augmented VR platform. Through the engaging experience of Space Wars, we aim to demonstrate how digital games, as forerunners of innovative technology, are perfectly suited as an application area to embrace the underlying low-cost technology, and thus pave the way for other adopters (such as healthcare, education, tourism and e-commerce) to follow suit.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: