Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Adaptive game-based learning in multi-agent educational settings

The traditional educational paradigm has been nowadays transformed to tech-aided personalised learning, tailored to individual learning styles and needs, applicable in any environment. Such an educational framework should provide capabilities for adaptive, affective and interactive learning, taking advantage of technological means to recognize the learners' performance, behaviour and progress over the learning process. A novel methodology is proposed to model an educational framework able to represent and optimally foster these needs, along with a methodology for non-linearly adapting networked learning objectives. In addition, the framework is supported with an ontology that enables personalised and contextualised decision-making over learning activities on autonomous devices, enabling their dynamic modularisation during the learning process.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: