Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Ιωάννης Τσαμπουλατίδης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, R. Mills, S. Diplaris, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris. "easIE: easy-to-use Information Extraction for constructing CSR databases from theWeb", ACM Transactions on Internet Technology, Special Section on Computational Ethics and Accountability, DOI: 10.1145⁄3155807,
 2. Y. Chatzizisis, K. Toutouzas, A. Giannopoulos, M. Riga, A. Antoniadis, Y. Fujinom, D. Mitsouras, V. Koutkias, G. Cheimariotis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, I. Chouvarda, I. Kompatsiaris, S. Nakamura, F. Rybicki, N. Maglaveras, D. Tousoulis, G. Giannoglou, "Association of global and local low endothelial shear stress with high-risk plaque using intracoronary 3D optical coherence tomography: Introduction of ‘shear stress score’ ", European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, June 2016, DOI:10.1093/ehjci/jew134
 3. Y. Chatzizisis, V. Koutkias, K. Toutouzas, A. Giannopoulos, I. Chouvarda, M. Riga, A. Antoniadis, G. Cheimariotis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, K. Bouki, I. Kompatsiaris, C. Stefanadis, N. Maglaveras, G. Giannoglou, "Clinical Validation of an Algorithm for Rapid and Accurate Automated Segmentation of Intracoronary Optical Coherence Tomography", International Journal of Cardiology, Volume 172, Issue 3, 1 April 2014, Pages 568-580. DOI: 10.1016/j.ijcard.2014.01.071
 4. C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, A. Antoniadis, Y. Chatzizisis, A. Giannopoulos, I. Kompatsiaris, G. Giannoglou, "IVUSAngio Tool: A Publicly Available Software for Fast and Accurate 3D Reconstruction of Coronary Arteries", Computers in Biology and Medicine, Volume 43, Issue 11, November 2013, pp. 1793-1803. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.013
 5. F. Bellotti, S. Vrochidis, S. Ramel, I. Tsampoulatidis, P. Lhoas, M. Pellegrino, G. Bo, I. Kompatsiaris, "A Technological Framework for the Authoring and Presentation of T-learning Courses" International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol 3, No4, pp 10-19, Oct 2008.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. C. Doulaverakis, A. Tzotsos, I. Tsampoulatidis, N. Gerontidis, A. Argyridis, K. Karantzalos, I. Kompatsiaris, D. Argialas, "Gnorasi: A Modular Knowledge-based Platform for Object-based Image Analysis", GEOBIA 2014, Thessaloniki, Greece, 21 May 2014.
 2. I. Tsampoulatidis, D. Ververidis, P. Tsarchopoulos, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, N. Komninos, "ImproveMyCity - An open source platform for direct citizen-government communication", The 21st ACM International Conference on Multimedia – Open Source Software Competition, Barcelona, Catalunya, Spain, October 21-25, 2013.
 3. G. Cheimariotis, V. Koutkias, I. Chouvarda, K. Toutouzas, I. Chatzizisis, A. Giannopoulos, M. Riga, A. Antoniadis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris, C. Stefanadis, G. Giannoglou, N. Maglaveras, "A Framework for Automatic Detection of Lumen-Endothelium Border in Intracoronary OCT Image Sequences", MEDICON 2013, Sevilla, Spain, September 25-28, 2013.
 4. I. Tsampoulatidis, N. Gkalelis, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "High-level Event Detection System Based on Discriminant Visual Concepts", Proc. ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2011), Trento, Italy, April 2011
 5. S. Papadopoulos, A. Scherp, N. Ireson, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris, "Using Event Representation and Semantic Enrichment for Managing and Reviewing Emergency Incident Logs" In 2nd ACM International Workshop on Events in MultiMedia, October 25-29, 2010, Firenze, Italy, accepted for publication
 6. D. Kehagias, I. Tsampoulatidis, P. Daras, D. Tzovaras, "Ontologies for Mobility Impaired User Information Needs in the Domain of Tourism and Leisure", ASK-IT International Conference, Nice, France, Oct. 2006.
 7. D. Kehagias, E. Bekiaris, I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, "An Ontological Framework for Mobility Impaired Users Service Provision", 3rd International conference on Terminology, Standardization and Technology Transfer (TSTT), Beijing, People’s Republic of China, 25-26 Aug. 2006.
 8. N. Karatzoulis, I. Tsampoulatidis, I. Maglogiannis, I. Zormpas, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Intelligent Configurable Electronic Shop Platform based on Ontologies and 3D Visualization", 3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI) 2006, Jun. 2006.
 9. G. Nikolakis, I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Haptic Browser: A Haptic Environment to Access HTML Pages", 9th International Conference ‘Speech and Computer’ (SPECOM’04), St. Petersburg, Russia, Sep. 2004, pp. 514-520.
 10. I. Tsampoulatidis, G. Nikolakis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Ontology Based Interactive Graphic Environment for Product Presentation", In Computer Graphics International (CGI’04), IEEE, Heraklion, Crete, Greece, Jul. 2004, pp.644 - 647.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. F. Bellotti, S. Vrochidis, M. Pellegrino, I. Tsampoulatidis, P. Lhoas, G. Bo, A. De Gloria, I. Kompatsiaris, "An Integrated Framework for Personalized t-learning" in Cases on Transnational Learning and Technologically Enabled Environments, pages 118-135, Siran Mukerji and Purnendu Tripathi (Editors), IGI Global, ISBN13: 9781615207497, 2010
 2. A. Ozolina, A. Kapenieks, B. Zuga, M. Jirgensons, F. Bellotti, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Tsampoulatidis, "Designing Attractive T-Learning Courses Applications for Interactive Digital TV" Annual Proceedings of Vidzeme University College, ICTE in Regional Development, 2007, Valmiera, Latvia, pp 87-95, ISBN 9984-633-10-1.
 3. I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Ontology-Based E-government Thematic Services Based on Topic Maps", On the Move to Meaningful Internet Systems 2004, eds. R. Meersman, Z. Tari and A. Corsaro, Springer-Verlag Heidelberg, pp. 569-580, October 2004.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: