Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ιωάννης Δαμούσης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. S. Argyropoulos, D. Tzovaras, D. Ioannidis, I. Damousis, M. Braun, S. Boverie, C. Ris, "Biometric template security in multimodal biometric systems based on error correcting codes", Journal of Computer Security, Vol. 18, No. 1, pp. 161–185, 2010, DOI 10.3233/JCS-2010-0369
  2. B. L. Bonnaud, A. Caplier, I. Damousis, F. Jourde, J-Y L. Lawson, L. Nigay, M. Serrano, D. Tzovaras, "Multimodal Signal Processing and Interaction for a Driving Simulator: Component-based Architecture", Journal on Multimodal User Interfaces, Vol. 1, No 1, March 2007, pp. 49-58, ISSN-Electronic 1783-8738, ISSN-paper 1783-7677.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: