Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Γεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "FIVR: Fine-grained Incident Video Retrieval", arXiv preprint arXiv:1809.04094 (under revision in TMM) https://arxiv.org/pdf/1809.04094.pdf
  2. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Geotagging Text Content With Language Models and Feature Mining", 2017, Proceedings of the IEEE, 105(10), 1971-1986.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Near-Duplicate Video Retrieval with Deep Metric Learning", IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV Workshops), 2017, pp. 347-356
  2. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Near-Duplicate Video Retrieval by Aggregating Intermediate CNN Layers", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, 4-6 January, 2017.
  3. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "In-depth Exploration of Geotagging Performance using Sampling Strategies on YFCC100M", Proceedings of the 2016 ACM Workshop on Multimedia COMMONS, pp. 3-10, ACM, New York, NY.
  4. G. Kordopatis-Zilos, A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Placing Images with Refined Language Models and Similarity Search with PCA-reduced VGG Features", MediaEval 2016 workshop, Hilversum, Netherlands, October 2016.
  5. G. Kordopatis-Zilos, A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "CERTH/CEA LIST at MediaEval Placing Task 2015", In Proceedings of MediaEval 2015.
  6. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Geotagging Social Media Content with a Refined Language Modelling Approach", Proceedings of PA-KDD workshop PAISI 2015.
  7. G. Kordopatis-Zilos, G. Orfanidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "SocialSensor at MediaEval Placing Task 2014", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
  8. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, E. Spyromitros-Xioufis, A. Symeonidis, I. Kompatsiaris, "CERTH at MediaEval Placing Task 2013", Proc. MediaEval 2013 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Spain, October 18-19, 2013.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: