Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

A Survey on AI Nutrition Recommender Systems

The goal of this work is to provide an overview of existing approaches regarding AI nutrition recommender systems. A breakdown of such systems into task-specific components is presented, as well as methodologies concerned with each individual component. The components of an idealized AI nutrition recommender system are presented and compared to state-of-the-art approaches in the corresponding area of research. Finally, identified issues in some of these areas are also discussed.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: