Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την δημιουργία και προώθηση ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ στον τομέα των Νέων τεχνολογιών μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας Δικτυακής Πύλης Πληροφόρησης

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:INTERREG III A / PHARE CBC GREECE - BOULGARIA
Ημερομηνία Έναρξης:01 Οκτ 2005
Διάρκεια:21 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:240.000 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:240.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Καθ. Μιχαήλ-Γεράσιμος Στρίντζης

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός Δικτύου Συνεργασίας και Μάθησης με βασικό στόχο την μελέτη των νέων τεχνολογιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ειδικότερα μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας και τη διάχυση της παραγόμενης πληροφορίας μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας Δικτυακής Πύλης Πληροφόρησης των ΤΠΕ (IST Information Portal).

Επικοινωνία

Καθ. Μιχαήλ-Γεράσιμος Στρίντζης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτου:

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ. οδού Πανοράματος - Θέρμης
57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 464160
Fax: +30 2310 464164

Πανεπιστημίου:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54006, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 996351
Fax: +30 2310 996342

E-mail:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: