Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Καθ. Ηλίας Κοσματόπουλος

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών υπολογιστών

  • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), Πολυτεχνείο Κρήτης (1990)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (1992)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (1995)

Εργάστηκε (1995-1996) στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Βικτορίας (Καναδάς) σαν Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών–Συστημάτων του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας σαν Επιστημονικός Συνεργάτης (1996–1997), Επίκουρος Καθηγητής Έρευνας (1997–1999) και Αναπληρωτής Καθηγητής Έρευνας (1999–2000), στο τμήμα ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης ως εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ (2001-2009). Υπηρετεί στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών υπολογιστών του ΔΠΘ ως Αναπληρωτής Καθηγητής από το 2010.

Ο Δρ. Κοσματόπουλος έχει εργασθεί σαν Επιστημονικός Βοηθός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος ή Τεχνικός Σύμβουλος σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν σε εικονική πραγματικότητα, ευφυή συστήματα παραγωγής, ανίχνευση σφαλμάτων σε συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης, εκτίμηση ρυθμών σφαλμάτων σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, αυτόματο έλεγχο σε διαστημικά τηλεσκόπια, αυτόματο έλεγχο σε υπερ-υπερηχητικά οχήματα, αυτόματο έλεγχο για συστήματα ανάγνωσης/εγγραφής σκληρών δίσκων Η/Υ, ενεργές μεθόδους για την αντιμετώπιση σεισμών σε κτίρια και γέφυρες, ευφυή συστήματα μεταφορών, συστήματα πολλαπλών ρομπότ και συστήματα ελέγχου εξοικονόμησης ενέργειας. Τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία έχει εργασθεί ο Δρ. Κοσματόπουλος χρηματοδοτήθηκαν από την ΓΓΕΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την NASA, το Υπουργείο Αμύνης και το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ., καθώς και φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Αυστραλία και το Ισραήλ.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (39)

  • R. Marin-Perez, I. Michailidis, D. Garcia-Carrillo, C. Korkas, E. Kosmatopoulos, A. Skarmeta, "PLUG-N-HARVEST Architecture for Secure and Intelligent Management of Near-Zero Energy Buildings", Sensors, Vol. 19, Issue 4, pp. 843, 2019, DOI: https://doi.org/10.3390/s19040843, URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/4/843
  • C. Korkas, S. Baldi, E. Kosmatopoulos, "Grid-Connected Microgrids: Demand Management via Distributed Control and Human-in-the-Loop Optimization", In Advances in Renewable Energies and Power Technologies (pp. 315-344). (2018)
  • S. Aldi, C. Korkas, M. Lv, E. Kosmatopoulos, "Automating occupant-building interaction via smart zoning of thermostatic loads: A switched self-tuning approach", Applied Energy, 231, 1246-1258. (2018)
  • C. Korkas, S. Baldi, S. Yuan, E. Kosmatopoulos, "An adaptive learning-based approach for nearly optimal dynamic charging of electric vehicle fleets", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 19(7), 2066-2075. (2018)
  • A. Kapoutsis, S. Chatzichristofis, E. Kosmatopoulos, "DARP: Divide Areas Algorithm for Optimal Multi-Robot Coverage Path Planning", Journal of Intelligent & Robotic Systems, 86(3-4), 663-680. (2017)

Επικοινωνία

Καθ. Ηλίας Κοσματόπουλος

Κτίριο B - Γραφείο 0.2A
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 132)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: