Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Θεοχάρης Χατζής

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρωνικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστημιο Θεσσαλίας (2017)

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου υλοποίησα διάφορες εργασίες μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη ενός πλήρους προγράμματος προσομοίωσης κυκλωμάτων όπως το SPICE,το οποίο περιελάμβανε διαμόρφωση εξισώσεων γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων, στατική ανάλυση γραμμικών κυκλωμάτων, αλγόριθμοι αραιών μητρών για προσομοίωση μεγάλων κυκλωμάτων, στατική ανάλυση μη γραμμικών κυκλωμάτων, μεταβατική ανάλυση γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων και ανάλυση συχνότητας γραμμικών και μη γραμμικών κυκλωμάτων. Επιπλέον είχα την ευκαιρία να εργαστώ σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως C, Java, Assembly και να δημιουργήσω, στα πλαίσια της διπλωματικής μου μια εφαρμογή για Windows και Android συσκευές, η οποία αποτελεί χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο.

Επικοινωνία

Κος Θεοχάρης Χατζής

Κτίριο B
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: