Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Θεοδώρα Κοντοδίνα

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης, Δ.Π.Θ., (2016)
  • MSc στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων, Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού & Καινοτομίας, Δ.Π.Ε., (2018)

Η Κοντοδίνα Θεοδώρα είναι διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) από τον Απρίλιο του 2016. Τον Μάιο του 2018 έλαβε το Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Προϊόντων, με ειδίκευση στον τομέα του Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακού προγράμματος, διεκπεραίωσε τη διπλωματική εργασία με θέμα: “Digital fabrication of patient specific 3D- printed medical models”.
Τα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό προϊόντων, τρισδιάστατη σχεδίαση, αντίστροφη μηχανική και ταχεία πρωτοτυποποίηση.
Από τον Δεκέμβριο του 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κα Θεοδώρα Κοντοδίνα

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: