Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Στυλιανός Μυλωνάς

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2009)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2015)

Ο Στυλιανός Μυλωνάς έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών και το Διδακτορικό Δίπλωμα, από το ομώνυμο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 2009 και 2015, αντίστοιχα. Η διδακτορική του διατριβή εστιάστηκε στην εφαρμογή τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης για την ταξινόμηση και κατάτμηση τηλεπισκοπικών εικόνων. Από τον Ιανουάριο του 2017 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τις περιοχές της ασαφούς λογικής, των εξελικτικών αλγορίθμων, της βαθιάς μάθησης, της ανάλυσης και επεξεργασίας τηλεπισκοπικών εικόνων.

Επικοινωνία

Δρ. Στυλιανός Μυλωνάς

Κτίριο B - Γραφείο 0.4
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: