Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Σταύρος Παπαδόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2010)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Imperial College London (2016)

Ο Δρ. Παπαδόπουλος Σταύρος απέκτησε το δίπλωμα και το διδακτορικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών το 2010 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το 2016 από το Imperial College London (ICL), αντίστοιχα. Η διδακτορική του διατριβή εστιάστηκε στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων οπτικής και αλγοριθμικής ανάλυσης γράφων για την ανίχνευση ανωμαλιών σε σταθερά και κινητά δίκτυα.
Από το 2011 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης και από το 2016 ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ). Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του εντοπίζονται στις ερευνητικές περιοχές ασφάλειας δικτύων, οπτική/αλγοριθμική ανάλυση δεδομένων, εξόρυξη δεδομένων, μηχανική μάθηση, και τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (23)

  • K. Papachristou, T. Theodorou, St. Papadopoulos, A. Protogerou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Runtime and Routing Security Policy Verification for Enhanced Quality of Service of IoT Networks", Global IoT Summit 2019 (GIoTS2019), accepted for publication.
  • St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Modelling of Material Ageing with Generative Adversarial Networks", 13th IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP 2018), Zagori, Aristi Village, Greece, Jun. 2018.
  • N. Dimitriou, St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A 3D-CNN approach for the spatio-temporal modeling of surface deterioration phenomena", 13th IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP 2018), Zagori, Aristi Village, Greece, Jun. 2018.
  • St. Papadopoulos, A. Drosou, I. Kalamaras, D. Tzovaras, "Behavioural Network Traffic Analytics for Securing 5G Networks", IEEE International Conference on Communications (ICC), 5th International Workshop on 5G Architecture (5GARCH), Kansas City, USA, May 2018.
  • I. Kalamaras, A. Zamichos, A. Salamanis, A. Drosou, D. Kehagias, G. Margaritis, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "An interactive Visual Analytics Platform for smart Intelligent Transportation Systems management", in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 19, no. 2, pp. 487-496, Feb. 2018, doi: 10.1109/TITS.2017.2727143

Επικοινωνία

Κος Σταύρος Παπαδόπουλος

Κτίριο A - Γραφείο 1.7
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257708
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: