Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Σπυρίδων Νικολόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας (2002)
  • MSc. Επιστήμη & Τεχνολογία των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πάτρας (2004)
  • Διδακτορικο Δίπλωμα, Σημασιολογική ανάλυση πολυμέσων με χρήση ρητής γνώσης, Queen Mary University of London (2012)

Ο Δρ. Σπύρος Νικολόπουλος εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Γνώσης και Πολυμέσων του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάλυση εικόνας, δεικτοδότηση και ανάκτηση δεδομένων, ανάλυση κοινωνικών δικτύων και πολυμέσων, σημασιολογική ανάλυση πολυμέσων με χρήση ρητής γνώσης, κ.α.
Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. MinervaPlus, ECRYPT, X-Media, GLOCAL, CHORUS+, Live+Gov) και η επιστημονική του δουλειά έχει δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (74)

  • G. Abrams, K. Di Modica, F. Bezombes, D. Bonjean, D. Burton, A. Hardy, F. Lilley, S. Nikolopoulos, F. Precioso, C. Strecha, E. Thomaidou, D. Ververidis, I. De Groote, "DigiArt: towards a virtualization of Cultural Heritage", Notae Praehistoricae, 362016 : 131-142.
  • A. Ioannidou, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "3D ResNets for 3D Object Classification", in proceedings MultiMedia Modeling (MMM) 2019, Lecture Notes in Computer Science, vol 11295. Springer, Cham
  • I. Lazarou, K. Adam, K. Georgiadis, A. Tsolaki, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Can a Novel High-Density EEG Approach Disentangle the Differences of Visual Event Related Potential (N170), Elicited by Negative Facial Stimuli, in People with Subjective Cognitive Impairment?", Journal of Alzheimer’s Disease, vol. 65, no. 2, pp. 543-575, 2018
  • K. Georgiadis, N. Laskaris, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Exploiting the heightened phase synchrony in patients with neuromuscular disease for the establishment of efficient motor imagery BCIs", Journal of neuroengineering and rehabilitation, 15(1), 90, 2018. DOI: https://doi.org/10.1186/s12984-018-0431-6
  • I. Lazarou, S. Nikolopoulos, P. Petrantonakis, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "EEG-Based Brain–Computer Interfaces for Communication and Rehabilitation of People with Motor Impairment: A Novel Approach of the 21st Century", Front. Hum. Neurosci. 12:14. doi: 10.3389/fnhum.2018.00014

Επικοινωνία

Δρ. Σπυρίδων Νικολόπουλος

Κτίριο A - Γραφείο 0.7
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257752
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: