Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Σωτήρης Διπλάρης

Βοηθός Έρευνας

  • Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης (2001)

Ο Σωτήρης Διπλάρης απέκτησε το Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2001. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ. Παράλληλα, είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στο ΙΠΤΗΛ, έχοντας συμμετάσχει σε διάφορα έργα FP5, FP6 και FP7 που σχετίζονται με επεξεργασία εικόνας, βιοϊατρική πληροφορική, και σημασιολογική γνώση σε πολυμέσα με εφαρμογές σε τομείς όπως τεχνολογία πληροφορικής, κατασκευές, υγεία, υπηρεσίες επείγουσας ανταπόκρισης και υπηρεσίες καταναλωτών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την βιοπληροφορική, τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και γνώσης, αναπαράσταση γνώσης, και τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης ομιλίας.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (16)

  • A. Katmada, S. Diplaris, I. Kompatsiaris, "Evaluating the user experience of a financial e-learning platform featuring gamification and personalization services", 3rd Int. Workshop on the Internet for Financial Collective Awareness & Intelligence, IFIN 2018, Glasgow, UK, November 12-13, 2018
  • V. Gkatziaki, S. Diplaris, S. Papadopoulos, R. Mills, I. Kompatsiaris, "DynaMat: Open data-based dynamic comparison and summarization of financial and CSR performance of companies", 3rd Int. Workshop on the Internet for Financial Collective Awareness & Intelligence, IFIN 2018, Glasgow, UK, November 12-13, 2018
  • V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, R. Mills, S. Diplaris, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris. "easIE: easy-to-use Information Extraction for constructing CSR databases from theWeb", ACM Transactions on Internet Technology, Special Section on Computational Ethics and Accountability, DOI: 10.1145⁄3155807,
  • I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Collective Intelligence", Overview. In: Alhajj, R.; Rokne, J. (eds.), Encyclopedia of Social Networks and Mining (ESNAM, 2nd edition), Springer, 2017, DOI: 10.1007⁄978-1-4614-7163-9_106-1
  • V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, S. Diplaris, I. Kompatsiaris, "Large-Scale Open Corporate Data Collection and Analysis as an Enabler of Corporate Social Responsibility Research", In: Kompatsiaris I. et al. (eds) Internet Science. INSCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10673, pp. 266-280, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70284-1_21

Επικοινωνία

Κος Σωτήρης Διπλάρης

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257778
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: