Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Ορέστης Προνάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής ΤΕ, Δυτικής Μακεδονίας (2012)

Ο Προνάκης Ορέστης είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δυτικής Μακεδονίας (2012).
Απασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα από το 2013 ως προγραμματιστής CLOUD/WEB εφαρμογών με κύριο αντικείμενο του το Back End.
Από το 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την βιοπληροφορική, τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και γνώσης, ανάπτυξη λογισμικού και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.

Επικοινωνία

Κος Ορέστης Προνάκης

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257763
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: