Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Νικόλαος Μακρής

Μεταπτυχιακός Υπότροφος

  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Π.Θ. (2011)

Ο Νικόλαος Μακρής έλαβε το δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τον Ιανουάριο του 2011. Είναι πλέον μεταπτυχιακός φοιτητής του ίδιου τμήματος. Γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου του 1987, στη Λάρισα.
Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση πειραματικών διατάξεων (testbeds) και στον προγραμματισμό οδηγών ασυρμάτων καρτών (drivers). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στη μελέτη και ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης και στο σχεδιασμό και υλοποποίηση πειραμάτων ευρείας κλίμακας.

Επικοινωνία

Κος Νικόλαος Μακρής

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Τηλ.: +30 2421 306070
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: