Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Νικόλαος Σακελλαρίου

Βοηθός Έρευνας

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Π.Θ(2019)
  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Π.Θ(2018)

Ο Νικόλαος Σακελλαρίου κατέχει δίπλωμα “Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων” από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2018) και μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών” (2019) με βραβείο για την επίτευξη άριστης ακαδημαϊκής επίδοσης από το ίδιο Πανεπιστήμιο.
Εργάζεται από το 2014 στον τομέα της πληροφορικής αποκτώντας εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών, την τεχνική υποστήριξη δικτύων και εξυπηρετητών, τον χειρισμό μεγάλου όγκου δεδομένων, την ανάπτυξη εφαρμογών IoT, καθώς και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποιήσεις βαθιών νευρωνικών δικτύων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη επιχειρήσεων.
Έχει σημαντική δραστηριότητα στο start-up οικοσύστημα στην Ελλάδα με συμβουλευτική δραστηριότητα στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Επικοινωνία

Κος Νικόλαος Σακελλαρίου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: