Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Νικόλαος Κατερτσίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, UMIST, UK (2000)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σημάτων, Imperial College, UK (2001)

Ο Νικόλαος Σ. Κατερτσίδης έλαβε BEng σε “Electronic Systems Engineering” από το UMIST, UK (2000) και MSc. σε “Communications and Signal Processing” από το Imperial College, UK (2001). Προηγουμένως, έχει εργαστεί στη Huntchison3G, UK ως μηχανικός σχεδιασμού δικτύου, και στη Lehman Brothers, UK ως μηχανικός συστημάτων δικτύου. Μεταξύ των ετών 2004 και 2009, εργάστηκε για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τόσο σε ευρωπαϊκά (INTREPID, AUBADE, NOESIS, NEOMARK) όσο και σε εθνικά ερευνητικά – αναπτυξιακά έργα. Παράλληλα, συμμετείχε ως τεχνικός σύμβουλος στην ανάπτυξη οπτικών δικτύων μητροπολιτικών περιοχών, καθώς και ασύρματων ευζωνικών δικτύων για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2005 - 2009). Έχει δουλέψει επίσης ως ερευνητής για το ΕΠΙΣΕΥ (2010) και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Τον Απρίλιο του 2017 ξεκίνησε συνεργασία ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (4)

  • I. Paliokas, N. Katertsidis, K. Glykos, A. Tzallas, K. Votis, D. Tzovaras, "Online Activity Patterns of Social Network Users who are at Risk of Cognitive Decline", In: 3rd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases (MeCoND), Thessaloniki, February 14-17, 2019, p. 106.
  • A. Tzallas, N. Katertsidis, I. Paliokas, K. Glykos, K. Votis, D. Tzovaras, "Development of an online platform (CAREGIVERSPRO-MMD) based on social networking and gamification for people living with dementia and their caregivers", In: 3rd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases (MeCoND), Thessaloniki, February 14-17, 2019, p. 105.
  • A. T. Tzallas, N. Katertsidis, K. Glykos, S. Segkouli, K. Votis, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Barrué, U. Cortés, "Designing a gamified social platform for people living with dementia and their live-in family caregivers", in PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), 26-29 Jun. 2018, Corfu, Greece, pp. 476-481. doi: 10.1145/3197768.3201560
  • I. Paliokas, AT. Tzallas, N. Katertsidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Gamification in Social Networking: A Platform for People Living with Dementia and their Caregivers", 17th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, Washington DC, USA, Jun. 2017, pp. 574-579, doi: 10.1109/BIBE.2017.00104

Επικοινωνία

Κος Νικόλαος Κατερτσίδης

Κτίριο A
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: -
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: