Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Μάρκος Τσίπουρας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1999)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2002)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2008)
  • Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ (2013)

Ο Μάρκος Γ. Τσίπουρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής του Παν. Ιωαννίνων το 1999, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική το 2002 και 2008, από το ίδιο τμήμα. Επιπλέον, έλαβε πτυχίο από το τμήμα Φυσικών Επιστημών του ΕΑΠ το 2013.
Έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης στην βαθμίδα του λέκτορα/επίκουρου καθηγητή σε διάφορα Πανεπιστημιακά και ΤΕΙ. Επιπλέον, έχει εργαστεί σε περισσότερα από 15 Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα ως ερευνητής/προγραμματιστής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη, εξόρυξη δεδομένων, συστήματα υποστήριξης απόφασης, συστήματα υποστίριξης απόφασης, ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και εικόνων, και άλλα.
Το έργο του περιλαμβάνει περισσότερες από 90 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την μέθοδο των κριτών. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει 7 κεφάλαια σε βιβλία, και ένα βιβλίο με τίτλο Ιατρική Πληροφορική. Έχει λάβει περισσότερες από 2000 αναφορές στο σύνολο του έργου του.

Επικοινωνία

Δρ. Μάρκος Τσίπουρας

Κτίριο A - Γραφείο 2.312
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Fax: +30 2310 474128
Email:
Url: https://scholar.google.gr/citations?user=eeyswqYAAAAJ&hl=el

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: