Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Μαρίνα Ρήγα

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2005)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Α.Π.Θ. (2008)

Η Μαρίνα Ρήγα είναι κάτοχος πτυχίου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και μεταπτυχιακού διπλώματος στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, με κατεύθυνση τη Δικτυακή Υπολογιστική και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τους τομείς της Εξόρυξης Δεδομένων, της Μηχανικής Μάθησης και της αναπαράστασης γνώσης με τη χρήση οντολογιών. Εστιάζει σε διαδικασίες εξαγωγής πληροφορίας από ετερογενείς πηγές δομημένων/μη-δομημένων δεδομένων κάνοντας χρήση στατιστικών μεθοδολογιών και μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης. Έχει πραγματοποιήσει επιπλέον έρευνα στην ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα και τον αυτόματο εντοπισμό/προσδιορισμό θεμάτων και του περιεχομένου τους.

Εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) από τον Απρίλιο του 2014.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (17)

  • E. Kosmidis, P. Syropoulou, S. Tekes, P. Schneider, E. Spyromitros-Xioufis, M. Riga, P. Charitidis, A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Stavrakas, G. Hloupis, A. Loukidis, K. Kourtidis, A. Georgoulias, G. Alexandri, "hackAIR: Towards raising Awareness about Air Quality in Europe by developing a Collective Online Platform", ISPRS International Journal of Geo-Information 2018
  • N. Lagos, M. Riga, P. Mitzias, J-Y. Vion-Dury, E. Kontopoulos, S. Waddington, P. Laurenson, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, "Dependency modelling for inconsistency management in Digital Preservation - The PERICLES approach", Information Systems Frontiers (2018) 20: 7. https://doi.org/10.1007/s10796-016-9709-z.
  • M. Riga, E. Kontopoulos, K. Karatzas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "An Ontology-based Decision Support Framework for Personalized Quality of Life Recommendations", In: 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST2018), 22-25 May 2018, Heraklion, Crete, Greece.
  • E. Kontopoulos, P. Mitzias, M. Riga, I. Kompatsiaris, "A Domain-Agnostic Tool for Scalable Ontology Population and Enrichment from Diverse Linked Data Sources", (2017) In: Kalinichenko, L.A., Manolopoulos, Y., Skvortsov, N.A., and Sukhomlin, V.A. (eds.) Data Analytics and Management in Data Intensive Domains: Collection of Scientific Papers of the XIX International Conference DAMDID / RCDL’2017. pp. 234–240. Moscow: FRC CSC RAS, Moscow, Russia.
  • G. Cheimariotis, Y. S. Chatzizisisc, V. Koutkias, K. Toutouzas, A. Giannopoulos, M. Riga, I. Chouvarda, A. Antoniadis, C. Doulaverakis, I. Tsamboulatidis, I. Kompatsiaris, G. Giannoglou, N. Maglaveras, "ARC-OCT: Automatic detection of lumen bordeR in intravasCular OCT images", Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier, Available online 16 August 2017 https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2017.08.007

Επικοινωνία

Κα Μαρίνα Ρήγα

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257705
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: