Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Μαρία Ρούση

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2016)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός», Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2018)

Η Μαρία Ρούση αποφοίτησε από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2016. Δύο χρόνια αργότερα απέκτησε τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη διπλωματική της εργασία εφάρμοσε μια πολυκριτηριακή προσέγγιση για τη σύσταση περιοχών στα πλαίσια μιας Έξυπνης Πόλης.

Από τον Αύγουστο του 2018 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της ανάκτησης και ανάλυσης πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό και της αναπαράστασης και αναζήτησης γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό.

Επικοινωνία

Κα Μαρία Ρούση

Κτίριο A - Γραφείο 2.2
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257766
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: