Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Μάνος Σχοινάς

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2011)

Ο Σχοινάς Μάνος απέκτησε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το Νοεμβριο του 2011.

Από τον Ιανουάριο του 2012 εργάζεται στο ΙΠΤΗΛ ως ερευνητικός συνεργάτης.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (6)

  • M. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Event Detection and Retrieval on Social Media", 2018, arXiv preprint arXiv:1807.03675. (accepted in book “Social Media Analytics: Advances and Applications” to be published by CRC Press)
  • M. Vogiatzi, Ch. Keratidis, M. Schinas, S. Diplaris, S. Yümlü, P. Forbes, S. Papadopoulos, P. Syropoulou, L. Apostolidis, I. Kompatsiaris, M. Symeonidou, "The STEP Project: Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues", In: Kompatsiaris I. et al. (eds) Internet Science. INSCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10673, pp 148-156, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70284-1_12
  • M. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "MGraph: multimodal event summarization in social media using topic models and graph-based ranking", International Journal of Multimedia Information Retrieval, 5(1), 51-69, 2016.
  • M. Schinas, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Multimodal Graph-based Event Detection and Summarization in Social Media Streams", In Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Multimedia Conference (pp. 189-192). ACM.
  • M. Schinas, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Multimodal Event Detection and Summarization in Large Scale Image Collections", Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), Shanghai, China, June 23-26, 2015.

Επικοινωνία

Κος Μάνος Σχοινάς

Κτίριο A - Γραφείο 2.4
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257725
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: