Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Λεωνίδας Σαρόγλου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλ.Υπολογιστών Α.Π.Θ (2017)

Ο Σαρόγλου Λεωνίδας απέκτησε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2017.Από το Φεβρουάριο του 2018 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ).
Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του εντοπίζονται στις ερευνητικές περιοχές της αναγνώρισης προτύπων, 3Δ ανακατασκευής χρηστών σε πραγματικό χρόνο / 3Δ Όρασης Υπολογιστών και επεξεργασίας εικόνων.

Επικοινωνία

Κος Λεωνίδας Σαρόγλου

Κτίριο B - Γραφείο 016
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 6978537510
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: