Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Κωνσταντίνος Παπαχρήστου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής ΑΠΘ (2009)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής Α.Π.Θ (2011)

O Kώστας Παπαχρήστου απέκτησε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 2009 και 2011 αντίστοιχα. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως το Μάρτιο του 2015 υπήρξε ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής, συμμετέχοντας σε 4 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαική Ένωση. Από τον Δεκέμβριο του 2015 είναι βοηθός έρευνας στο ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ο προγραμματισμός, η επεξερξασία εικόνας/βίντεο, η τεχνητή όραση και η αναγνώριση προτύπων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (5)

  • K. Papachristou, T. Theodorou, St. Papadopoulos, A. Protogerou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Runtime and Routing Security Policy Verification for Enhanced Quality of Service of IoT Networks", Global IoT Summit 2019 (GIoTS2019), accepted for publication.
  • K. Papachristou, N. Dimitriou, A. Drosou, G. Karagiannis, D. Tzovaras, "Realistic Texture Reconstruction Incorporating Spectrophotometric Color Correction", in 2018 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’18), Athens, Greece, Oct. 2018 (to appear).
  • C. Tsita, A. Sinanis, N. Dimitriou, K. Papachristou, A. Karageorgopoulou, A. Drosou, D. Tzovaras, "A configurable design approach for VR museums", EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage (2018), accepted for publication.
  • E. Taka, K. Papachristou, A. Drosou, N. Dimitriou, D. Tzovaras, "Physical Forces aware of Aging Simulation on Cultural Heritage Artifacts", 3DTV Conference: The True Vision - Capture, Transmission and Display of 3D Video (3DTV-CON2017), Copenhagen, Denmark, Jun. 2017, pp. 1-4. doi: 10.1109/3DTV.2017.8280394
  • E. Taka, K. Papachristou, N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "On the potential of Simulation enhanced Conservation of CH Artifacts", IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), Milan, Italy, Jun 2017, DOI: 10.1109/EEEIC.2017.7977688.

Επικοινωνία

Κος Κωνσταντίνος Παπαχρήστου

Κτίριο A - Γραφείο 1.10
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257741
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: