Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κασσιανή Ζαφειρούλη

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ (2017)

Η Κασσιανή Ζαφειρούλη έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μαχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θασσαλονίκης (Α.Π.Θ) τον Ιούλιο του 2017. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μηχανική μάθηση, την υπολογιστική όραση και την ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Από τον Ιανουάριο του 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επικοινωνία

Κασσιανή Ζαφειρούλη

Κτίριο B - Γραφείο 0.13
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 116)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: