Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Ειρήνη Κερεμίδου

Διοικητικό Προσωπικό

  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πτυχίο στιςΔημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις στον παρευξείνιο χώρο (2008-2012). Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  • Πτυχίο Master of Science (MSc) στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές με κατεύθυνση στην «Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική» (2013-2015).

ΚΕΜΕΑ – Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, Υπουργείο Εσωτερικών, Συνεργάτης ομάδας εκπόνησης μελετών Ασφάλειας Δημόσιων και Ιδιωτικών οργανισμών και οργάνωσης ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ασκήσεων.
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Επιστημονικός Συνεργάτης.

Επικοινωνία

Κα Ειρήνη Κερεμίδου

Κτίριο B - Γραφείο 0.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 100)
Fax: +30 2310 464164
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: