Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Ιωάννης Ξυγωνάκης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2017)

Ο Ιωάννης Ξυγωνάκης έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) τον Ιούλιο του 2017, όπου εκπόνησε διπλωματική εργασία με τίτλο: "Αποκωδικοποίηση νοερών κινήσεων μέσω ανάλυση σήματος σε επίπεδο εγκεφαλικών πηγών ενεργοποίησης από δεδομένα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος" σε συνεργασία με το εργαστήριο ιατρικής φυσικής της Ιατρικής ΑΠΘ.
Η εμπειρία του περιλαμβάνει την επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων (EEG), την ανάλυση δεδομένων, εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης, καθώς και την ανάπτυξη υλικού.
Έχει 6 δημοσιεύσεις και τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας σήματος και μηχανικής μάθησης σε βιοϊατρικά δεδομένα για διάγνωση, οι διεπαφές υπολογιστή-εγκεφάλο, διεπαφές ανθρώπου-μηχανής.
Από τον Δεκέμβριο του 2018 εργάζεται ως βοηθός ερευνητή στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κος Ιωάννης Ξυγωνάκης

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: