Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Ιωάννης Τσαμπουλατίδης

Βοηθός Έρευνας

  • BSc. Επιστήμη Υπολογιστών, University of Portsmouth (1998)

Ο Ιωάννης Τσαμπουλατίδης από το 2000 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες και πρωτόκολλα Διαδικτύου, καθορισμού οντολογιών και μεταδεδομένων, ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, σχεσιακές βάσεις δεδομένων και εφαρμοσμένες μεθοδολογίες διασύνδεσης λογισμικού και πλατφόρμες φιλικές προς τον τελικό χρήστη.

Τα τελευταία 9 χρόνια έχει συμμετάσχει ενεργά σε περισσότερα από 15 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα και έχει 13 δημοσιεύσεις σε συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων και περιοδικά.

Το 2005 υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη και μέτοχος της εταιρίας-τεχνοβλαστό VRSense Α.E..

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (18)

  • V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, R. Mills, S. Diplaris, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris. "easIE: easy-to-use Information Extraction for constructing CSR databases from theWeb", ACM Transactions on Internet Technology, Special Section on Computational Ethics and Accountability, DOI: 10.1145⁄3155807,
  • Y. Chatzizisis, K. Toutouzas, A. Giannopoulos, M. Riga, A. Antoniadis, Y. Fujinom, D. Mitsouras, V. Koutkias, G. Cheimariotis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, I. Chouvarda, I. Kompatsiaris, S. Nakamura, F. Rybicki, N. Maglaveras, D. Tousoulis, G. Giannoglou, "Association of global and local low endothelial shear stress with high-risk plaque using intracoronary 3D optical coherence tomography: Introduction of ‘shear stress score’ ", European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, June 2016, DOI:10.1093/ehjci/jew134
  • Y. Chatzizisis, V. Koutkias, K. Toutouzas, A. Giannopoulos, I. Chouvarda, M. Riga, A. Antoniadis, G. Cheimariotis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, K. Bouki, I. Kompatsiaris, C. Stefanadis, N. Maglaveras, G. Giannoglou, "Clinical Validation of an Algorithm for Rapid and Accurate Automated Segmentation of Intracoronary Optical Coherence Tomography", International Journal of Cardiology, Volume 172, Issue 3, 1 April 2014, Pages 568-580. DOI: 10.1016/j.ijcard.2014.01.071
  • C. Doulaverakis, A. Tzotsos, I. Tsampoulatidis, N. Gerontidis, A. Argyridis, K. Karantzalos, I. Kompatsiaris, D. Argialas, "Gnorasi: A Modular Knowledge-based Platform for Object-based Image Analysis", GEOBIA 2014, Thessaloniki, Greece, 21 May 2014.
  • C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, A. Antoniadis, Y. Chatzizisis, A. Giannopoulos, I. Kompatsiaris, G. Giannoglou, "IVUSAngio Tool: A Publicly Available Software for Fast and Accurate 3D Reconstruction of Coronary Arteries", Computers in Biology and Medicine, Volume 43, Issue 11, November 2013, pp. 1793-1803. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.013

Επικοινωνία

Κος Ιωάννης Τσαμπουλατίδης

Κτίριο A - Γραφείο 1.4
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257773
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: