Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ιωάννης Μαριόλης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2002)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2009)

Ο Ιωάννης Μαριόλης απέκτησε το δίπλωμα και το διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) το 2002 και το 2009, αντιστοίχως. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής του, δίδαξε ως συνεπικουρών και εργάστηκε ως βοηθός έρευνας στο εργαστήριο ενσύρματων τηλεπικοινωνιών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών –(ΠΠ). Κατά τα έτη 2010 και 2011 εργάστηκε ως βοηθός έρευνας στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής –(ΠΠ), ενώ παράλληλα εργάστηκε ως επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ του ΤΕΙ Πάτρας. Από το Φεβρουάριο του 2012 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ).

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του εντοπίζονται στις ερευνητικές περιοχές στατιστικής επεξεργασίας σήματος, μηχανικής όρασης, ανάλυσης ιατρικών εικόνων και αναγνώρισης προτύπων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (4)

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Μαριόλης

Κτίριο A - Γραφείο 0.1
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257768
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: