Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Γρηγόριος Χρήσταινας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2017)

Ο Χρήσταινας Γρηγόριος έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) τον Νοέμβριο του 2017.
Η διπλωματική του εργασία με τίτλο "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για μετασχηματισμό client-server αρχιτεκτονικής σε REST. Εφαρμογή στην πλατφόρμα Power TAC" εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (ISSEL) υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη.
Από τον Δεκέμβριο του 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α)

Επικοινωνία

Κος Γρηγόριος Χρήσταινας

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: