Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Γεώργιος Σπανός

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο στην Πληροφορική, Α.Π.Θ. (2008)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική και Διοίκηση, Α.Π.Θ. (2011)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική, Α.Π.Θ. (2019)

Ο Γεώργιος Σπανός έλαβε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πτυχίο του στην Πληροφορική το 2008, το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική και Διοίκηση το 2011 και το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην Πληροφορική το 2019.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Μεθόδους Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης, στην Ασφάλεια Πληροφοριών και στο Χρηματιστήριο.
Έχει εργαστεί για 4 χρόνια ως Μηχανικός Λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα και από τον Φεβρουάριο του 2019 εργάζεται ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επικοινωνία

Δρ. Γεώργιος Σπανός

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257733
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: