Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Γεώργιος Μεδίτσκος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2004)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2007)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2009)

Ο Γεώργιος Μεδίτσκος έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διατριβή του με τίτλο «Σημασιολογική Ανακάλυψη Υπηρεσιών Ιστού και Συλλογιστική Οντολογιών με Συμπερασματικούς Κανόνες». Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα του ίδιου τμήματος. Από τον Ιανουάριο του 2012 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στα πεδία της Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής στο Σημασιολογικό Ιστό (RDF/OWL, συλλογιστική με κανόνες, συνδυασμός οντολογιών και κανόνων) και Σημασιολογικές Υπηρεσίες Ιστού (ανακάλυψη, σύνθεση)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (43)

  • G. Meditskos, E. Kontopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Converness: Ontology-driven Conversational Awareness and Context Understanding in Multimodal Dialogue Systems", Expert Systems, Special Issue on e-Health and Staying Smarter, 2019 (accepted for publication)
  • G. Meditskos, P.M. Plans, T. Stavropoulos, J. Benois-Pineau, V. Buso, I. Kompatsiaris, "Multi-modal Activity Recognition from Egocentric Vision, Semantic Enrichment and Lifelogging Applications for the Care of Dementia", Journal of Visual Communication and Image Representation, Volume 51, February 2018, Pages 169-190, ISSN 1047-3203, https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2018.01.009
  • N. Lagos, M. Riga, P. Mitzias, J-Y. Vion-Dury, E. Kontopoulos, S. Waddington, P. Laurenson, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, "Dependency modelling for inconsistency management in Digital Preservation - The PERICLES approach", Information Systems Frontiers (2018) 20: 7. https://doi.org/10.1007/s10796-016-9709-z.
  • T. Stavropoulos, G. Meditskos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Activity Recognition and Personalized Feedback Solution for Active and Healthy Ageing", Intelligent Conversation Agents in Home and Geriatric Care Applications, Held in conjunction with the Federated AI Meeting (FAIM), 15th of July, Stockholm, Sweden, 2018
  • T. Stavropoulos, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, "DemaWare2: Integrating Sensors, Multimedia and Semantic Analysis for the Ambient Care of Dementia", Journal of Pervasive and Mobile Computing, Elsevier, 2017, Volume 34, 2017, Pages 126-145, ISSN 1574-1192, doi: 10.1016/j.pmcj.2016.06.006.

Επικοινωνία

Δρ. Γεώργιος Μεδίτσκος

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257734
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: