Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Γεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Α.Π.Θ. (2013)

Ο Κορδοπάτης-Ζήλος Γεώργιος αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Α.Π.Θ. το 2013.
Από το Σεπτέμβρη του 2014 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Η έρευνα του εστιάζεται σε θέματα εξόρυξης πληροφορίας, μηχανικής μάθησης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου .

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (10)

  • G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "FIVR: Fine-grained Incident Video Retrieval", arXiv preprint arXiv:1809.04094 (under revision in TMM) https://arxiv.org/pdf/1809.04094.pdf
  • G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Geotagging Text Content With Language Models and Feature Mining", 2017, Proceedings of the IEEE, 105(10), 1971-1986.
  • G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Near-Duplicate Video Retrieval with Deep Metric Learning", IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV Workshops), 2017, pp. 347-356
  • G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Near-Duplicate Video Retrieval by Aggregating Intermediate CNN Layers", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, 4-6 January, 2017.
  • G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "In-depth Exploration of Geotagging Performance using Sampling Strategies on YFCC100M", Proceedings of the 2016 ACM Workshop on Multimedia COMMONS, pp. 3-10, ACM, New York, NY.

Επικοινωνία

Κος Γεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος

Κτίριο A - Γραφείο 2.3
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257807
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: