Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Γεώργιος Κορδέλας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ (2006)
  • Msc. Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ (2010)
  • Διδακτορικο Δίπλωμα, Ακριβής και Ταχεία Στερεοσκοπική όραση, Queen Mary University of London (2015)

Ο Γεώργιος Κορδέλας έχει εργαστεί ως βοηθός έρευνας από το 2006 έως 2014 και από το 2016 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγραμμάτα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. VICTORY, 3DLIFE, REVERIE, ECOPOTENTIAL) και η επιστημονική του εργασία έχει δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την στερεοσκοπική όραση, την τρισδιάστατη ανακατασκευή από πολλαπλές εικόνες, τον υπολογισμό της δομής από κίνηση, την τηλεπισκόπηση και τον χειρισμό αβεβαιότητας.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (17)

Επικοινωνία

Δρ. Γεώργιος Κορδέλας

Κτίριο A - Γραφείο 2.12
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257711
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: