Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Γεώργιος Κούρος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Α.Π.Θ. (2016)

Ο Γιώργος Κούρος έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Mηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) το 2016. Κατά την διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε στην φοιτητική ομάδα ρομποτικής P.A.N.D.O.R.A., όπου ασχολήθηκε με τα αντικείμενα του software-hardware integration, της κινηματικής ανάλυσης και της αυτόνομης πλοήγησης αυτόνομων διασωστικών ρομποτικών οχημάτων. Από τον Μάιο του 2017 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν
τους τομείς της ρομποτικής, της υπολογιστικής όρασης, της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης.

Επικοινωνία

Γεώργιος Κούρος

Κτίριο A - Γραφείο Smart Home
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257743
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: