Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Γεώργιος Γεροβασίλης

Βοηθός Έρευνας

  • Σχολή θετικών επιστημών, Μαθηματικό Α.Π.Θ. (2007)
  • Internet and distributed systems, Brighton University (2009)

Αποφοίτησε στη σχολή θετικών επιστημών του Αριστ. Πανεπ. Θεσ/νίκης με τον τίτλο Μαθηματικού και απέκησε μεταπτυχιακό τίτλο στο πανεπιστήμιο του Brighton, με θέμα τα κατανομημένα δίκτυα. Συμμετοχή σε startups με θέματα την τρσδιάστατη απεικόνιση μοντέλων για τον σχεδιασμό και προβολή εσωτερικών χώρων, καθώς και σε εφαρμογές που αφορούν την υγεία με τεχνολογίες hl7.
Ερευνητικά ενδιαγέροντα: Ανάπτυξη web και desktop εφαρμογών, έρευνα σε θέματα υγείας και βιοπληροφορικής, ανάπτυξη εφαρμογών σε 3D περιβάλλον με τεχνολογίες όπως το Unity, Unreal engine και threeJs σε περιβάλλον web, ανάπτυξη mobile εφαρμογών.

Επικοινωνία

Κος Γεώργιος Γεροβασίλης

Κτίριο A - Γραφείο 1.3A
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: