Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Καθ. Γεώργιος Ροβιθάκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επικοινωνία

Καθ. Γεώργιος Ροβιθάκης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: