Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Ελένη Διαμαντίδου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2018)

Η Ελένη Διαμαντίδου έλαβε το δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τον Μάρτιο του 2018. Από το Ιούνιο του 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Τα ερευνητικά τηε ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνικές μηχανικής και βαθιάς μάθησης, την αναγνώριση προτύπων και computer vision.

Επικοινωνία

Κα Ελένη Διαμαντίδου

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: