Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Ελευθερία Θεοδωρούδη

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ (2000)
  • Μεταπτυχιακό στην Κλασική Αρχαιολογία, ΑΠΘ (2006)
  • Μεταπτυχιακό στη Μουσειολογία και στη Διαχείριση Πολιτισμού, ΑΠΘ (2016)

Η Ελευθερία Θεοδωρούδη είναι αρχαιολογός - μουσειολόγος και υπ. διδάκτρωρ της Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο ΑΠΘ. Έχει δουλέψει επί σειρά ετών σε εθνικά και Ευρωπαϊκα ερευνητικά προγράμματα στο ΑΠΘ. Από το Σεπτέμβριο του 2018 εργάζεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία

Κα Ελευθερία Θεοδωρούδη

Κτίριο A - Γραφείο 0.8
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257757
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: