Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Δημοσθένης Ελμάς

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2016)

Δημοσθένης Ελμάς
Ημερομηνία γέννησης: 2/6/1992
Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία
εκπληρωμένη
Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πτυχίο εφαρμοσμένης πληροφορικής (8.26) (Νοέμβριος 2016)
Τεχνικές δεξιότητες
Γλώσσες προγραμματισμού
C, Java, Prolog, SQL
Παράλληλος και
κατανεμημένος
προγραμματισμός
OpenMP, MPI
Λογικός προγραμματισμός
με περιορισμούς
ECLiPSe
Προγραμματισμός κινητών
συσκευών
Android
Linux
Bash scripting, pThreads
Εργαλεία λογισμικού
Matlab, EViews, Android
studio, Visual studio
Κυρια πεδία ενδιαφέροντος απο το πρόγραμμα σπουδών του προπτυχιακού τίτλου.
Αντικειμενοστρεφής
προγραμματισμός
Διαδικαστικός
προγραμματισμός
Λογικός προγραμματισμός
Τεχνητή νοημοσύνη
Παράλληλος και
κατανεμημένος
προγραμματισμός
Λογικός
προγραμματισμός με
περιορισμούς
Απο τις 12 Φεβρουαρίου 2018 εργάζομαι ώς ανεξάρτητος συνεργάτης στο ΙΠΤΗΛ.
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά (C2) Γαλλικά (B1)
Συστάσεις
Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν
Για μια πιό εκτεταμένη έκδοση του βιογραφικού επικοινωνήστε μαζί μου.

Επικοινωνία

Κος Δημοσθένης Ελμάς

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B12
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257799
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: