Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Δέσποινα Χατζάκου

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2010)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), Α.Π.Θ. (2012)
  • Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2017)

Η Δέσποινα Χατζάκου αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. το 2010. Από το ίδιο τμήμα απέκτησε τον μεταπτυχιακό (Πληροφορική και Διοίκηση, 2012) και διδακτορικό (Πληροφορική, 2017) τίτλο σπουδών.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα διαδικτύου, καθώς και τη μοντελοποίηση αυτών.
Η Δέσποινα Χατζάκου εργάζεται από τον Σεπτέμβριο του 2018 ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Επικοινωνία

Δρ. Δέσποινα Χατζάκου

Κτίριο A - Γραφείο 2.4
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Fax: +30 2310 474128
Email:
Url: www.linkedin.com/in/despoinachatzakou

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: