Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Χρυσάνθη Ιακωβίδου

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Δ.Π.Θ. (2007)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Δ.Π.Θ. (2010)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Δ.Π.Θ. (2015)

Η Χρυσάνθη Ιακωβίδου έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, τον Μεταπτυχιακό τίτλο καθώς και το Διδακτορικό Δίπλωμα, από το ομώνυμο τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το 2007, 2010 και 2015, αντίστοιχα.
Η Διδακτορική της διατριβή εστίαζε στηv ανάπτυξη ευφυών τεχνικών για ανάκτηση εικόνων με βάση το οπτικο περιεχόμενο, για την οποία διακρίθηκε με το βραβείο «Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής 2014-2015» του τμήματος HMMY του Δ.Π.Θ.
Κατά το τελευταίο έτος των σπουδών της εργάστηκε ως ερευνητικό προσωπικό στο ALPEN-ADRIA University, της Αυστρίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος CROSMOS. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια στα πεδία της επεξεργασίας εικόνας, της ανάκτηση εικόνας με βάση το οπτικό περιεχόμενο και της μηχανικής όρασης.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επίσης την ανίχνευση ψηφιακών παραποιήσεων σε εικόνες, τη μηχανική μάθηση καθώς και την υλοποίηση αλγορίθμων μηχανικής όρασης σε υλικό (FPGA, GPGPU).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • C. Iakovidou, M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Content-aware detection of JPEG grid inconsistencies for intuitive image forensics", Journal of Visual Communication and Image Representation, 54, 155-170, 2018.

Επικοινωνία

Δρ. Χρυσάνθη Ιακωβίδου

Κτίριο A - Γραφείο 2.4
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257 759
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: