Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Χαρίλαος Νιαβής

Μεταπτυχιακός Υπότροφος

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2011)

Ο Χαρίλαος Νιαβής έλαβε το δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Σεπτέμβριο του 2011. Είναι πλέον μεταπτυχιακός φοιτητής του ίδιου τμήματος. Γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 1987, στη Λάρισα.
Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση πειραματικών διατάξεων (testbeds) και στον προγραμματισμό ασυρμάτων οδηγών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στη μελέτη πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης και στη διαχείριση και οργάνωση πειραματικών διατάξεων (testbeds).

Επικοινωνία

Κος Χαρίλαος Νιαβής

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: