Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Χαράλαμπος Κουζινόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Μηχανικος Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Σερρών (2005)
  • MSc Data Communication Systems, Brunel University (2007)
  • PhD Parallel and distributed implementations of multiple- and two dimensional pattern matching algorithms, University of Macedonia (2014)

Ο Χαράλαμπος Κουζινόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΑΤΕΙ Σερρών, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης Data Communication Systems του Brunel University, καθώς και διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Έχει εργαστεί ως Senior Research Fellow στο CERN στην Ελβετία από το 2014 ως το 2016 ενώ από το 2017 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Η έρευνά του επικεντρώνεται σε παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία, Μεγάλα Δεδομένα, Αλγοριθμική, Βιοπληροφορική και πληροφορική σε τομείς Φυσικής Υψηλής Ενέργειας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (4)

  • G. Spathoulas, A. Collen, P. Pandey, N. A. Nijdam, S. Katsikas, C. Kouzinopoulos, M. Ben Moussa, K. Giannoutakis, K. Votis, D. Tzovaras, "Towards Reliable Integrity in Blacklisting: Facing Malicious IPs in GHOST Smart Contracts", 2018 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2018), Thessaloniki, Greece, Jul. 2018 (to appear).
  • C. Kouzinopoulos, K. Giannoutakis, K. Votis, D. Tzovaras, A. Collen, N. A. Nijdam, D. Konstantas, G. Spathoulas, P. Pandey, S. Katsikas, "Implementing a Forms of Consent Smart Contract on an IoT-based Blockchain to promote user trust", 2018 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2018), Thessaloniki, Greece, Jul. 2018 (to appear).
  • C. Kouzinopoulos, G. Spathoulas, K. Giannoutakis, K. Votis, P. Pandey, D. Tzovaras, S. Katsikas, A. Collen, N. A. Nijdam, "Using blockchains to strengthen the security of internet of things", in Proceedings of the 2018 ISCIS Security Workshop, ICL, Lecture Notes CCIS No. 821, London, UK, Feb. 2018.
  • C. Papadopoulos-Filelis, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, C. Kouzinopoulos, A. Makaratzis, D. Tzovaras, "Simulating Heterogeneous Clouds at Scale", in Heterogeneity, High Performance Computing, Self-Organization and the Cloud (pp. 119-150). Palgrave Macmillan, Cham, 2018.

Επικοινωνία

Δρ. Χαράλαμπος Κουζινόπουλος

Κτίριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B11
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροτεμάχιο 51, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311 257728
Fax: -
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: