Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κα Αθήνα Τσανούσα

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης ΠΑ.ΠΕΙ (2005)

Η Αθηνά Τσανούσα αποφοίτησε από το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά το 2005. Έλαβε το μεταπτυχιακό της από τη σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών του ΕΜΠ το 2010.
Εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ με θέμα "Στατιστικές και Υπολογιστικές μέθοδοι σε βιολογικά δεδομένα". Από τον Σεπτέμβριο του 2018 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ.

Επικοινωνία

Κα Αθήνα Τσανούσα

Κτίριο A - Γραφείο 010
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311257786
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: