Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Αριστείδης Παπαδόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Φυσικής Ε.Κ.Π.Α. (1999)
  • Μεταπτυχιακό Φυσικής, University of Florida, Gainesville, USA, (2001)
  • Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Delft University of Technology, Delft, Netherlands, (2003)
  • Διδακτορικό, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π., (2009)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός, Επεξεργασία Σήματος, Μηχανική Μάθηση, με Εφαρμογές σε Ανίχνευση Ατόμων από Κύματα Ραδιοσυχνοτήτων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • T. Vafeiadis, A. Nizamis, K. Apostolou, V. Charisi, I. Metaxa, T. Mastos, D. Ioannidis, A. Papadopoulos, D. Tzovaras, "Intelligent Information Management System for Decision Support: Application in a lift manufacturer’s shop floor", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2019) Sofia, Bulgaria, 3-5 Jul. 2019
  • T. Vafeiadis, A. Nizamis, N. Alexopoulos, C. Ntinas, D. Ioannidis, T. Mastos, A. Papadopoulos, D. Tzovaras, "Data analytics and data modelling for predictive maintenance and automated waste management: An integrated (IoT-Industry 4.0) sensor-based solution to improve factory procedures", International Conference on Industrial Internet of Things and Smart Manufacturing (IoTsm'18), London, United Kingdom, 5-6 Sep 2018.

Επικοινωνία

Κος Αριστείδης Παπαδόπουλος

Κτίριο A
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2111069580
Fax: +30 2310 474128
Email:

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: